Trang chủ

“Những người phụ trách dân vận cần phải óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm” (trích trong bài viết “Dân vận”, ký tên X.Y.Z, đăng trên Báo Sự thật số 120, ngày 15-10-1949)
“Làm theo các quần chúng việc gì cũng hỏi ý kiến dân chúng cùng dân chúng bàn bạc, giải thích cho dân chúng hiểu rõ. Được dân chúng đồng ý. Do dân chúng vui lòng ra sức làm.” (Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, 5.5, tr.333-334)
“Muốn phục vụ nhân dân tốt phải đi đường lối quần chúng. Được dân tin, yêu, phục thì việc gì cũng làm được, Không đi đường lối quần chúng là không gần nhân dân, là thiếu dân chủ, là trở thành quan liêu. Quan liêu thì không đoàn kết được ai.” (Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr.249)
“Muốn cho dân yêu, muốn được lòng dân, việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh (…) Muốn được dân yêu mến, muốn được lòng dân trước hết phải yêu dân, phải đặt quyền lợi của dân lên hết thảy, phải có tinh thần chí công vô tư.” (Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sđd, t.4, tr.51-52)
“Lấy gương người tốt, việc tốt có thật trong Nhân dân và cán bộ, đảng viên ta mà giáo dục lẫn nhau, đó chính là cách tuyên truyền giáo dục Chủ nghĩa Mác – Lênin thiết thực nhất.” (Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr.498-499)
“Nhân dân nghĩa là Nhân dân. Trong bầu trời không có gì quý bằng Nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của Nhân dân. Thiện nghĩa là tốt đẹp, vẻ vang. Trong xã hội không có gì tốt đẹp, vẻ vang bằng phục vụ lợi ích của Nhân dân” (Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.9, tr.511)
“Việc của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém, việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công” - Chủ tịch Hồ Chí Minh (Bút danh X.Y.Z)
Previous
Next

Phần thi trắc nghiệm và gửi bài tự luận đã kết thúc.
Kết quả hội thi Ban Tổ chức đang tiến hành xác minh tại cơ sở.
Tất cả nguồn lực đang tập trung chống dịch COVID-19, Ban Tổ chức hội thi sẽ thông báo kết quả trong thời gian tới. Trân trọng cảm ơn!

ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

Đối tượng: Cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan chính quyền, đảng, đoàn thể và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, gồm 02 bảng thi như sau:

– Bảng A: Thí sinh là lãnh đạo từ cấp trưởng, phó các phòng, ban (đang giữ chức vụ quản lý) công tác tại các Đảng ủy cấp trên cơ sở, MTTQ và các đoàn thể, ban, ngành thành phố và thành phố Thủ Đức, quận, huyện, phường, xã, thị trấn.
– Bảng B: Thí sinh đang là chuyên viên, cán bộ, chức, viên chức (không giữ chức vụ quản lý) đang công tác tại các Đảng ủy cấp trên cơ sở, MTTQ và các đoàn thể, Sở, ban, ngành thành phố, thành phố Thủ Đức, quận, huyện, phường, xã, thị trấn và cán bộ không chuyên trách phường, xã, thị trấn.

THỜI GIAN THI

TRẮC NGHIỆM
"VỮNG KIẾN THỨC"
ĐỢT 1

TRẮC NGHIỆM
"VỮNG KIẾN THỨC"
ĐỢT 2

TRẮC NGHIỆM
"VỮNG KIẾN THỨC"
ĐỢT 3

GỬI BÀI THI
TỰ LUẬN
"LÀM DÂN TIN"

PHẦN THI "TRÁCH NHIỆM CAO - THẠO KỸ NĂNG"

Ban tổ chức cấp cơ sở chủ động tổ chức trao các giải thưởng cho các videoclip có chất lượng tốt nhất và gửi các videoclip đạt giải cao được nén lại qua google drive gửi về Ban tổ chức hội thi cấp thành trước ngày 15/8/2021 qua mail tandatbandanvan@gmail.com
PHẦN THI VIDEO

NỘI DUNG THI

TIN TỨC HỘI THI

HÌNH ẢNH ĐẸP

THÔNG TIN LIÊN HỆ

BAN DÂN VẬN THÀNH ỦY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: Số 66 – 68 Trương Định, Phường 7, Quận 3