Liên hệ

BAN DÂN VẬN THÀNH ỦY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: Số 66 – 68 Trương Định, Phường 7, Quận 3