Nộp bài thi tự luận

Thí sinh điền đầy đủ thông tin và tiến hành tải file đính kèm bài viết để tham gia phần thi tự luận. Ấn “Nộp bài” để đảm bảo gửi bài thi đến Ban Tổ chức.

NỘP BÀI THI TỰ LUẬN

Nhập họ và tên theo định dạng ví dụ "Nguyễn Văn A", vui lòng không nhập không dấu
– Bảng A: Thí sinh là lãnh đạo từ cấp trưởng, phó các phòng, ban (đang giữ chức vụ quản lý) công tác tại các Đảng ủy cấp trên cơ sở, MTTQ và các đoàn thể, ban, ngành thành phố và thành phố Thủ Đức, quận, huyện, phường, xã, thị trấn. – Bảng B: Thí sinh đang là chuyên viên, cán bộ, chức, viên chức (không giữ chức vụ quản lý) đang công tác tại các Đảng ủy cấp trên cơ sở, MTTQ và các đoàn thể, Sở, ban, ngành thành phố, thành phố Thủ Đức, quận, huyện, phường, xã, thị trấn và cán bộ không chuyên trách phường, xã, thị trấn.
Nhập chức vụ đương nhiệm của bạn phù hợp bảng thi. Nếu không có nhập "Không có"
Các đơn vị cơ sở đảng trực thuộc, phòng ban chuyên môn trực thuộc
Chọn vào đây hoặc kéo thả tập tin vào để tải lên.
Tập tin nộp định dạng file Microsoft Word (.docx hoặc .doc), dung lượng tối đa 3MB.