TP. Hồ Chí Minh: Tổng kết công tác dân vận năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

Sáng 19/1, Ban Dân vận Thành ủy TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh; Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TP. Hồ Chí Minh.

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí Nguyễn Hồ Hải phát biểu ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được của công tác dân vận trong năm “Dân vận khéo” 2020 với sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện của cả hệ thống chính trị thành phố.

Công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã có nhiều nét mới, hiệu quả, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. Trong đó, nổi bật là 5 hoạt động lớn được đánh giá cao, đó là: Cả hệ thống chính trị đồng lòng, chung sức, quyết liệt triển khai các giải pháp đồng bộ, bài bản, có nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo, kịp thời khống chế được dịch Covid-19 và chăm lo đời sống người dân bị khó khăn do dịch bệnh; xử lý kịp thời, hiệu quả các vấn đề liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện tốt chủ trương, chính sách dân tộc, tôn giáo; MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội được kiện toàn, củng cố, có nhiều mô hình, phương thức hoạt động hiệu quả; tổ chức thành công nhiều hoạt động, phong trào hướng đến Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. HCM lần thứ XI, tiến tới Đại hội XIII của Đảng và thực hiện tốt quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, bảo đảm theo phương châm “Đảng lãnh đạo, chính quyền tổ chức thực hiện, MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội làm tham mưu và nòng cốt.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải cũng chỉ rõ những mặt hạn chế, tồn tại trong công tác dân vận của cả hệ thống chính trị cần khắc phục trong thời gian tới. Trong đó, cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội, các cấp, các ngành tiếp tục quán triệt sâu về công tác dân vận tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân về công tác dân vận; gắn công tác dân vận với thực hiện nhiệm vụ chính trị, xác định công tác dân vận là một nhiệm vụ có ý nghĩa hết sức quan trọng, là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân để cùng chung sức xây dựng và phát triển TP trong giai đoạn mới. Cùng với đó là các cấp ủy Đảng cần đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận của chính quyền, trong đó tập trung rà soát các thủ tục hành chính, công khai, minh bạch các chủ trương, chính sách, quy trình giải quyết trên tất cả các lĩnh vực để nhân dân biết, qua đó phát huy dân chủ của nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cũng là cơ sở để thuyết phục, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước.

Trong phần báo cáo đánh giá công tác dân vận năm 2020, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Bạch Mai nhìn nhận, bên cạnh những kết quả khá toàn diện của công tác dân vận trong cả hệ thống chính trị, vẫn còn những hạn chế, tồn tại. Trong đó, nổi lên ở một số cấp ủy, tổ chức Đảng còn chậm đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo đối với hoạt động MTTQ, các tổ chức chính trị, xã hội; việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở vẫn còn hình thức, chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra; công tác củng cố, kiện toàn và bố trí đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận chưa thật sự hiệu quả. Nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế trên là do cấp ủy, chính quyền chưa xem thực hiện dân chủ vừa là nhiệm vụ thường xuyên, vừa là động lực thúc đẩy sự sáng tạo, phát huy vai trò nhân dân trong tham gia phát triển kinh tế, xã hội. Một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức còn chưa gần dân, quan liêu, vô cảm trước khó khăn, bức xúc của nhân dân… Trên cơ sở đó đưa ra phương hướng, giải pháp để khắc phục hạn chế, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động công tác dân vận.

Năm 2021, Ban Dân vận Thành ủy TP. Hồ Chí Minh xác định công tác dân vận của Đảng bộ TPHCM tập trung vào 10 nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết là tăng cường công tác nắm tình hình nhân dân; tình hình liên quan đến dân tộc, tôn giáo, công nhân lao động, dịch COVID -19; tham mưu giải quyết kịp thời và tăng cường quan tâm đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận chính quyền và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện tốt công tác cải tiến thủ tục hành chính, ngăn ngừa tình trạng nhũng nhiễu, quan liêu, tham nhũng, lãng phí; tăng chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp, tập trung giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc, khiếu nại, tố cáo của người dân, nhất là các trường hợp kéo dài, tồn đọng nhiều năm. Đồng thời, xây dựng các giải pháp thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2021 về “Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở” của Ban Dân vận Trung ương, chủ đề “Xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư” của TP. Hồ Chí Minh; xây dựng nội dung và các giải pháp phát huy không gian văn hóa Hồ Chí Minh để giáo dục lòng yêu nước, ý chí và nhân cách của công dân trong cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên và nhân dân thành phố.

Ngoài ra, cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội TP theo hướng thiết thực, cụ thể, phù hợp từng đối tượng; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chú trọng công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên; phối hợp triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao vai trò của MTTQ Việt Nam và nhân  dân giám sát tổ chức Đảng, đảng viên và hoạt động của chính quyền các cấp TP. HCM giai đoạn 2020 – 2030”. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội về tổ chức chính quyền đô thị và sắp xếp các đơn vị hành chính, thành lập TP. Thủ Đức thuộc TP. Hồ Chí Minh…

Dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy TP. HCM tặng Bằng khen cho 23 tập thể; Ban Dân vận Thành ủy tặng Giấy khen cho 21 tập thể đã có thành tích trong công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020.  

(sggp.org.vn)